Onderzoek steenstrips door ingenieursbureau Nieman-Kettlitz

In opdracht van Stichting KGS deed ingenieursbureau Nieman-Kettlitz in 2018 onderzoek naar het verschil in het gebruik van keramische en minerale strips. Het onderzoek toont onder meer aan dat de keramische steenstrips op een aantal vlakken beter scoren dan minerale steenstrips.

  • De milieubelasting van keramische steenstrips is lager doordat er geen kunststoffen zijn toegevoegd. Ook zijn ze volledig recyclebaar.
  • Waar de hoogste weerstand tegen vandalisme wordt gevraagd (impactweerstand categorie 1), kunnen beide typen steenstrips voldoen. De impactweerstand van de keramische variant is hoger dan die van minerale.
  • Ingenieursbureau Nieman-Kettlitz keek ook naar de brandveiligheid. Met beide soorten steenstrips kan een buitengevelisolatiesysteem worden gerealiseerd dat voldoet aan brandreactieklasse B. Met keramische steenstrips is zelfs klasse A1 mogelijk, omdat ze onbrandbaar zijn terwijl minerale strips wel kunnen branden.
  • Uitstraling is ook meegenomen in het onderzoek. Daaruit komt naar voren dat keramische strips in veel meer kleuren te verkrijgen zijn dan de minerale, zelfs in donkere tinten.

De twee soorten steenstrips zijn op nog meer vlakken vergeleken. U kunt het rapport hier downloaden om te lezen over onder andere de verschillen in duurzaamheid, onderhoud en verwerking. Ook bevat het rapport informatie over bijvoorbeeld productie en productcertificering. En uiteraard is er een samenvattende conclusie.

Technische informatie

Bent u een vakman en lid van Stichting KGS? Ga dan naar de databank voor technische informatie, specificaties, tekeningen, instructies en nog veel meer…