Stichting Gevel Garantieplan

EEN VERZEKERING VOOR BUITEN/BINNEN GEVELISOLATIE!
Een verzekering die de schade dekt wanneer er verborgen gebreken optreden aan gevelisolatie of pleisterwerk!

Het Gevel garantieplan is een verzekering die af te sluiten is voor buiten/binnen gevelisolatie met stucwerk, steen-strips of ongeisoleerde mortel systemen. Dit kan op nieuw en verbouw, onderhoud en renovatie. Met deze verzekering bent u verzekerd voor 10 jaar en bij isolatie met steenstrippen tot 30 jaar!

Wat is er verzekerd

Het advies, systeem en de applicatie is verzekerd. Wanneer er schade optreedt aan het systeem als gevolg van verborgen gebreken aan gevelisolatie of pleisterwerk, vallen deze onder de garantie. Daarnaast zijn ook de rand producten verzekerd wanneer deze zijn meegenomen in de aanneemsom.

Voordelen
  • Vermindering faalkosten
  • Geeft inzicht in verkregen opdracht
  • Ondersteuning op locatie door onafhankelijk adviesbureau Advies in detaillering, verwerkingsrichtlijnen en ondergrond.
Hoe werkt de verzekering?

Betreft de werkzaamheden zal er door Uni-advies een onafhankelijk advies gemaakt worden, of het advies van fabrikant wordt door Uni-Advies op inhoud gecontroleerd. In dit advies wordt er rekening gehouden met onder andere ondergronden, detailleringen, en de juiste materiaal keuze die voor het betreffende project van toepassing is.

Voor de uitwerking van de werkzaamheden mag u uiteraard uw eigen applicatie bedrijf kiezen, deze werkt conform het opgestelde advies. Tijdens de uitvoering wordt er gecontroleerd op naleving van het ten grondslag liggend advies. Na gereedheid wordt dit samen met Uni-Advies opgeleverd. Hierna wordt de polis opgemaakt voor de gebouw eigenaar.