Uni-Advies

SPECIALISTEN IN ADVISERING VAN GEVELRENOVATIE

Uni-Advies staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Advisering, trajectbegeleiding en deskundigheid op het gebied van:

Buitengevelisolatie met pleisterafwerking. Buitengevelisolatie met steenstrippenafwerking. Mortelsystemen met gepleisterde afwerking (monumentaal en nieuwbouw).

Maatwerk per project waarin de adviseurs van Uni-Advies ernaar streven u het juiste advies, service, expertise en begeleiding te verstrekken. Kosten besparend voor jarenlange kwaliteit en behoud.

Visie

Uni-Advies streeft ernaar om de bron van het probleem aan te pakken, dit gedetailleerd te verbeteren en daar vanuit het systeem opnieuw op te bouwen.

Door nieuwe ontwikkelingen wordt de diversiteit in pleistermaterialen, buitengevelisolatie systemen met steenstrips en bouwmaterialen steeds groter. Kennis van deze materialen, hun toepassing en de duurzaamheid van individuele materialen in het systeem vormen een belangrijke leidraad bij de voorbereiding van het werk.

Uni-Advies is daarbij uw aanspreekpunt voor technische vragen en biedt gebouweigenaren een volledig onderhoudsplan aan. Uni-Advies doet dit vanuit een ketengerichte aanpak waarbij een goede vertalingen van de gebuikseisen van de klant en gebruikseisen voor werkuitvoering door de vakman centraal staan.

Een pasklaar en uitvoerbaar onderhoudsplan, die als leidraad kan worden ingezet.

Middels deze methode dringt men faalkosten naar beneden en vanaf de eerste aanname zijn methoden en kosten bekend.

Na grondig onderzoek blijkt dat dergelijke onderhoudsplannen werken, ze zijn kosten besparend en puntsgewijs makkelijk inzetbaar.

Systeemontwikkeling

Welke systeem u ook kiest en hoe het onderhoud er ook uitziet het is van groot belang uw gebouw wens en de wens van de gebruikerseisen te vergelijken met de huidige markt systemen. U komt in een molen van diverse producten, toepassing mogelijkheden en uitvoering mogelijkheden terecht. Wat moet u kiezen, kiest u op prijs of wilt u ook kwaliteit, of wellicht een vorm van beiden. Uni-Advies stemt gezamenlijk met systeemhouders bestaande systemen en nieuwe systemen op elkaar af wat ervoor zorgt dat u het gewenste op de gevel verkrijgt. Voldoet de huidige markt niet aan uw wens, of is de huidige markt nog niet klaar voor uw wens, twee vormen waar wij graag op ingaan.

De mensen van Uni-Advies kunnen putten vanuit hun achtergrond uit een schat aan kennis en ervaring op het gebied van materialen en hun toepassingen ervan.

Materialen welke al eeuwen oud zijn, hun toepassing hebben bewezen, maar die bijvoorbeeld onterecht in een achteraf straat zijn beland en veelal bij de huidige marktpartijen niet gekend zijn, zijn producten welke wij zeker toepassen.

Denk hierbij eens aan Leem, of Kalk producten met een ervaring van duizenden jaren.

Producten welke gecombineerd met de nodige aanpassingen (we willen immers geen symptoombestrijding) goed zijn voor vele oplossingen. Oplossingen kunnen enkel gegeven worden als de bron van het probleem bekend en onderzocht is.

Onpartijdig/onafhankelijk.

Dat is wat Uni-Advies en haar adviseurs zijn.

Wij werken met u aan een passende oplossing voor onderhoud renovatie en nieuwbouw. Onderzoek naar de juiste detaillering van bestaande gevels bij onderhoud, maar ook bij renovatie of nieuwbouw.

Daar waar nodig passen wij deze aan en met u kunnen wij gezamenlijk kijken wat het beste is voor uw project.

Dit zijn de momenten waarop wij ingeschakeld worden. Samenwerking in iedere fase van een project zorgt ervoor dat faalkosten worden geminimaliseerd of zelfs uitgesloten.

Ervaring leert dat er op specifieke divisies weinig objectieve kennis op de markt van stucwerk en afwerking met steenstrips zijn. Veelal worden adviezen enkel gegeven uit leveranciers perspectief. Hierbij geeft de leverancier aan welk product van hem/haar het beste geschikt is voor het project. Maar houdt dit ook in dat dit product ook het beste is voor het project, zonder grondig onderzoek?

Bouwcontroles

Bouwcontroles zijn belangrijk voor een iedere partij. Hetgeen standaard van toepassing is bij het Gevelgarantieplan en als optie kan worden gekozen wanneer u buiten de verzekering toch

toetsingsmomenten wenst. Want het treft u immers niet dat er onjuistheden insluipen bij uw gebouw, toch verkeerd onderhoud en gevelschade staan nauw in verband met een gepleisterd gebouw.

Gevelschade herstel, onderhoud en buitengevel isolatie / gepleisterde stucafwerking

Wanneer er onderhoud aan een gestukadoord gebouw, of een gebouw met buitengevelisolatie zit en dit wordt verkeerd behandeld of helemaal niet, dan ontstaat er in afzienbare tijd schade, waar geen huis/pand eigenaar op zit te wachten.

Het is daarom verstandig een inspectie te laten uitvoeren inzake het onderhoud. Wist u dat een juiste diagnose en een keten gerichte aanpak veelal de helft kost van symptoombestrijding.